Be a GAMECHANGER

Sve brže živimo, radimo, odmaramo i naravno i učimo. Posao bilo kog edukatora, kao i drugih profesija, doživljava transformaciju. Danas, možda više nego ikada, treneri moraju uključiti mnogo segmenata da bi pokrenuli svoje polaznike.

Bilo da se edukacija dešava uživo, online ili u hibridnom obliku, sadržaj koji želimo da prenesemo, mora da zadrži pažnju polaznika i da ih angažuje kroz sva čula kako bi im sam transfer znanja pružio maksimalnu vrednost.

Ovaj trening ima za zadatak da vas kao budućeg, sadašnjeg ili prošlog trenera, osnaži i obogati sa novim modelima, veštinama i znanjima o našem mozgu, načinima učenja, angažovanju polaznika, zadržavanju dobre energije…

Za koga je ovaj trening?

Za sve koji žele da postanu treneri i da sve buduće edukacije strateški osmisle i isplaniraju

Za HR menadžere, prodavce, inženjere i ostale eksperte koji prenose svoja znanja i iskustva drugima

Za trenere koji žele da nadograde svoje veštine i rade na planiranju i improvizaciji u treninzima

Za sve koji žele da svoja znanja obogate dodatnim veštinama

Šta dobijate ovim treningom?

80+ sati rada sa dva trenera koji imaju preko 10.000 sati rada

Detaljnu skriptu na preko 100 stranica

Kartice za planiranje treninga

Work Book sa 10+ aktivnosti koje su grupisane po kompetencama koje razvijaju: liderstvo, komunikacija, prezentacione veštine … Sve aktivnosti su detaljno opisane kroz okvire koje prolazimo (gejmifikacija…)

Specijalne kartice sa MODELIMA za treninge

Mentorsku sesiju sa trenerima

Follow UP treninga gde radimo na ONLINE veštinama treninga i fasilitacije

Feedback trenera na dizajn programa koji prave

Šabloni, matrice, sheme i ostale korisne stvari za planiranje i realizaciju treninga

Posvećenost trenera

Zabavu i dobru atmosferu

Trening za trenere – Train The Trainers

Želite li primerak materijala?