TRENERI

Sa vama će u toku ovog putovanja biti treneri koji zajedno imaju preko 10.000 trenerskih sati kroz razne programe koje su radili. Liderske veštine, prezentacione veštine, prodajne veštine, komunikacione veštine, principi uticaja, pregovaranje, emocionalna inteligencija u liderstvu, samo su neke od tema na kojima su radili i kroz koje prenose svoja iskustva i znanja polaznicima.

Josip Bošnjaković i Sandra Savanović su treneri koji vas vode kroz trenerski svet i zajedno sa vama prave iskustva i prolaze modele trenerskog zanata.

A ko su vaši treneri?

Josip Bošnjaković

Kada predstavlja sebe Josip voli da kaže da su mu osnovne vrednosti zabava, kreativnost i sloboda i to se svakako vidi na njegovim treninzima.

Oblasti ekspertize koje Josip poseduje su: komunikacioni treninzi, razvoj potencijala mladih lidera, priprema eksperata za prelaz na menadžerske pozicije, liderski treninzi, prezentacione veštine, prodaja, motivacija i konsultantske usluge pri pokretanju start up-a.

U dosadašnjem iskustvu je dizajnirao i vodio više projekata raznih trening programa kroz preko 400 dana treninga u Srbiji, Crnoj Gori, Nemačkoj, Češkoj republici, Bugarskoj, Hrvatskoj, Sloveniji i drugim zemljama.

Pre trenerske i konsultantske karijere, Josip je imao 8 godina iskustva u prodaji, marketingu i upravljanju kroz pozicije u više domaćih i stranih kompanija. Autor je priručnika za rad u edukaciji mladih i knjige – Promeni pravila igre.

Neki od sertifikata i edukacija:

  • NLP Master Trainer, IN NLP
  • Persona Global Certified Trainer
  • High Performance Team Coaching
  • Resonant Leadership
  • Visual Thinking by Sandra Dirks
  • Management 3.0
  • Gamification by You Kai Chou

Sandra Savanović Stevanović

Po obrazovanju ekonomista, završila je postdiplomske studije Upravljanje tranzicionim procesima i procesima rekonstrukcije, kao i specijalističke studije Upravljanje inovacionim procesima u MSP.

Preduzetnica je više od 20 godina, a poslednjih 15 godina radi kao trener poslovnih veština i konsultant za ekonomski razvoj.

Poseduje nekoliko trenerskih sertifikata, od kojih su najvažniji Internacionalni trener i kouč po CEFE metodologiji, senior trener ProNet-a i sertifikovani trener Persona Global (San Francisko, SAD) za set komunikacionih veština.

Njene obuke je do sada pohađalo preko 7.000 polaznika u zemlji i svetu. U oblasti konsaltinga radila je sa preko 780 kompanija i 4500 preduzetnika u zemlji i regionu na raznim programima obuke, podrške i razvoja.

Sandra je internacionalni NLP master trener sertifikovan od strane Međunarodne asocijacije NLP instituta iz Nemačke i sertifikovani trener po metodologijama prestižnih svetskih centara. Ona je mentor ženskog preduzetništva Fondacije Cherie Blair.

Kontaktirajte naše trenere